Bewustwording
+
Beslissing
+
Beweging
=
Businessresultaat!

Alfred Jansen Resultancy BV

Excellent (team)performance and business results

Business performance and results: 2 van 4


Discretie en vertrouwelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten van onze werkwijze. Om die reden zijn (bedrijfs)namen, in relatie tot de opdracht, bewust niet vermeld.

 

 

Van bedrijfsprobleem naar zinvolle oplossingsrichting.

De reden om met Alfred Jansen Resultancy in zee te gaan is gelegen in de persoon zelf. Een uitermate gedreven en overtuigende vakman, die zich gemakkelijk beweegt als gesprekspartner op meerdere hiërarchische niveaus en daar al snel tot de kern van de zaak weet door te dringen..........

Lees complete testimonial »

 

In co-makership de onderste steen boven halen: cultuurdiagnose.

Binnen mijn bedrijf ontstond de behoefte om zo concreet als mogelijk de huidige en gewenste organisatiecultuur te typeren. Niet met als doel om de organisatiecultuur te veranderen, maar om te kunnen bepalen in hoeverre de organisatiecultuur enkele beoogde veranderingen zou helpen of hinderen..........

Dit alles leidde tot een gedegen plan van aanpak, waarin zowel bij Alfred, als bij mij, de verwachtingen helder op het netvlies stonden..........

Daarom is op groepsniveau een aantal teamsessies georganiseerd. Deze zijn gefaciliteerd door Alfred Jansen Resultancy BV..........

Inmiddels is de opdracht afgerond en kijk ik terug op een boeiend, verrassend en leerzaam traject..........

..........heb ik zowel zijn faciliterende rol als zijn spontane coaching (ook richting mijzelf) als zeer waardevol en prettig ervaren. Het voelde als een co-makership, waarin Alfred en ik gezamenlijk een klus klaarden en complementair aan elkaar waren..........

Lees complete testimonial » 

 

Hoe vanuit een strategische beslissing en focus naar operationeel succes te komen?

"Je bent wat je doet en niet wie je zegt dat je bent."
Zo kan ik Alfred Jansen eigenlijk het beste omschrijven. Een pragmatisch mens die na een gedegen en, soms voor opdrachtgevers pijnlijke, analyse, daadwerkelijk uitvoering geeft aan eigen veranderingsvoorstellen..........

..........De probleemstelling was, hoe de commerciële afdeling in een verzadigende markt van reactief naar proactief kon worden ongevormd. Het was verbazingwekkend met welke snelheid de probleemstelling werd vervat en omgezet in een concreet en meetbaar actieplan, welke met enige begeleiding van Jansen, door de organisatie werd opgepikt en uitgevoerd..........

Tevens werd ik als commissaris van een ICT-dienstverlener, geconfronteerd met een directie die moeite had met het bepalen van een strategische focus..........

..........Het struikelblok bij een dergelijke verandering is vaak het creëren van draagvlak. Door zijn manier van werken en openheid heeft hij dit bedrijf zover gekregen dat zij zich gingen verheugen op veranderingen..........

Lees complete testimonial »

 

Return on investment?

De naam Alfred Jansen Resultancy zegt het al voor een belangrijk gedeelte: keuze in de markt is er volop, echter weinigen verstaan de kunst om zo'n investering om te zetten in klinkklare munt. 

Lees complete testimonial »

 

Hoe vormen we een groep van tien medewerkers om tot één succesvol team?

De afgelopen jaren heb ik Alfred in verschillende hoedanigheden meegemaakt binnen onze organisatie. Het eerste contact met Alfred was er één van de directe confrontatie. Na een halfuur te hebben geluisterd, had hij de vinger direct op de "zere" plek gelegd en kwamen we al heel snel tot een duidelijk plan..........

Alfred heeft mij begeleidt in de vorming van een tiental mensen tot een succesvol - en bovenal zelfbewust team..........

..........De betrokkenheid en gedrevenheid van Alfred - in combinatie met zijn directheid, openheid en scherpe geest - heeft absoluut bijgedragen aan het realiseren van de vooraf geformuleerde doelstellingen..........

Vandaar ook dat ik later opnieuw aan Alfred heb gevraagd of hij mij wilde begeleiden met wat voor mij een goede en zinnige vervolgstap in mijn carrière zou zijn..........

Lees complete testimonial »

 

Hoe kunnen we succesvol noodzakelijke veranderingen doorvoeren?

In een periode waarin de medewerkers van ons bedrijf het moeilijk hadden met 'de ontwikkelingen' hebben wij Alfred ingezet om de te nemen stappen te concretiseren. De daadwerkelijke verandering die Alfred begeleidt, vindt plaats in de dagelijkse praktijk.......... Door scherpe waarneming, kritische vragen en zich echt te verdiepen in de klant, kan Alfred onderwerpen aansnijden die de ander echt tot nadenken èn handelen aanzet......... Hierdoor heb ik de samenwerking als een echt partnerschap ervaren en zou ik hem in de toekomst weer inzetten.

Lees complete testimonial »

 

Hoe bereik je in een voortdurende verslechterende gesprekssfeer een kentering tussen

leverancier en zakenpartner?

In een zich snel wijzigende marktomgeving was de gesprekssfeer tussen het management

van beide partijen aanzienlijk verslechterd. Noodzakelijke veranderingen werden, respectievelijk konden, niet geadresseerd worden. De hoogst noodzakelijke dialoog dreigde vast te lopen.......... De verdienste van Alfred Jansen is vooral dat hij de gesprekspartijen door een gestructureerde dialoog heeft geleid en de partners in staat heeft gesteld, afspraken te maken voor de toekomst en de problemen uit het verleden met rust te laten.

Lees complete testimonial »

 

Wat is de toegevoegde waarde op hoofdlijnen?

Alfred Jansen, Resultant, levert wat hij belooft: RESULTAAT. Dit centrale begrip in zijn aanpak heeft twee betekenissen: geldelijk resultaat en positieve gevolgen van actie ..........

Lees complete testimonial »

 

Meer testimonials?: 3 van 4»

 

Alfred Jansen Resultancy BV

Anjerhof 66
1431 RG Aalsmeer
T. +31 (0) 6 20727725
Stuur ons een E-mail


Download onze vCard Download ons visitekaartje


View Alfred Jansen's profile on LinkedInVrijblijvend adviesgesprek met impact! Maak nu de afspraak

valid css! valid xhtml 1.0 strict www.aalsmeer.nu