Bewustwording
+
Beslissing
+
Beweging
=
Businessresultaat!

Alfred Jansen Resultancy BV

Excellent (team)performance and business results

Leadership - management performance and results: 4 van 4


Discretie en vertrouwelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten van onze werkwijze. Om die reden zijn (bedrijfs)namen, in relatie tot de opdracht, bewust niet vermeld.

 

 

Hoe kunnen wij als management onze stijl aanpassen én de bedrijfsresultaten verbeteren?

Als organisatie hadden we op directieniveau hulp nodig bij leiderschap en management. Alfred's praktijkervaring op directieniveau en dieptekennis van mensen in teamverband, hebben ons overtuigd om samen te werken..........

..........Onze bedrijfsresultaten zijn verbeterd door een betere omgang met medewerkers en klanten...........

Lees complete testimonial »

 

Hoe realiseren wij een cultuurverandering zodat wij succesvol samenwerken?

Door de inzet van de heer Jansen heeft het bedrijf een ommekeer van cultuur gerealiseerd..........

De heer Jansen heeft het management begeleid in hun nieuwe rol als leidinggevende. De kwaliteit van communicatie en het bewustmaken van de kracht van goed communiceren, zijn onderdelen waarop de heer Jansen de kwaliteit van het gehele management op een hoger niveau heeft gebracht..........

Op een directe wijze laat hij zien en merken wat drijfveren zijn voor een succesvolle samenwerking.......... daarnaast geeft hij praktische aanwijzingen, waarmee iedereen direct aan de slag kan om zijn/haar stijl van communiceren/managen sterk te verbeteren.......... Het "medewerkerstevredenheidsonderzoek" heeft uitgewezen dat motivatie en sfeer onder het personeel daadwerkelijk verbeterd zijn, mede door deze verbeteringen op managementniveau.

Lees complete testimonial » 

 

Managementdevelopment: hoe zorgen we ervoor dat deze medewerkers succesvolle managers worden?

Ik heb de hulp van Alfred ingeroepen om een aantal medewerkers te begeleiden in hun ontwikkeling naar een leidinggevende functie binnen het bedrijf. Het  doel is inmiddels bereikt, waardoor deze medewerkers vanuit een staffunctie, nu in een lijnfunctie goed functioneren.......... en zijn deze medewerkers significant beter gaan functioneren.........

..........terwijl hun leidinggevenden van te voren sceptisch waren over de kans van slagen. Ik heb in enkele gevallen versteld gestaan van de gedragsveranderingen die tot stand gekomen zijn tijdens het traject; het is gelukt om ingesleten gedrag om te zetten in effectief handelen..........

Alfred gaat voor resultaat en onderscheidt zich daarmee van de meeste consultants. Zodra het resultaat bereikt is, wordt de hulp afgebouwd en niet nodeloos doorgezet vanuit commerciële redenen; er wordt kostenbewust met het bedrijf meegedacht om de investeringen effectief in te zetten.

Lees complete testimonial »

 

Hoe nu verder vanuit een andere positie?

Na een intense arbeid van bijna dertig jaar in mijn eigen bedrijf, samen met mijn broer, komt er een moment dat je stil moet staan; wat gaat er gebeuren de laatste periode van je arbeidzame leven?

Lees complete testimonial » 

 

Wat is mijn unieke en authentieke managmentstijl?

Alfred heeft in de een aantal maanden durende samenwerking mijn volledige stijl van leidinggeven veranderd. Het leiden was daarvoor meer lijden!.......... Doordat ik mij nu één voel met mijn managementstijl, kan ik me meer concentreren op de commerciële processen binnen mijn bedrijf en hebben de medewerkers een groter verantwoordelijkheidsbesef ontwikkeld.

Lees complete testimonial »

 

Hoe zet ik mijzelf bewust op een andere, positieve, wijze neer én blijf ik mijzelf?

..........Er zat een verschil in zelfbeleving - hoe ik op de ander overkwam - en hoe ik mijn gedrag tijdig kan herkennen/aanpassen, teneinde betere resultaten te bereiken voor mijzelf en de ander.......... Mijzelf op een andere positieve wijze in mijn werk en ook privé neerzetten, waardoor anderen je beter begrijpen.......... Het is een proces van herkenning van je doen en  laten en het bewust aanpassen daarvan..........

..........Het meeste sprak mij het no-nonsense maatwerk karakter van de begeleiding aan. De aanpak van Alfred als persoon is zeer prettig en persoonlijk/pragmatisch te noemen. Er wordt geen tijd gestoken in onnodige theorie of gesprekken die niet nodig zijn om het einddoel te bereiken.

Lees complete testimonial »

 

Hoe pas ik mijn managementstijl aan zodat dit een positief resultaat geeft voor mij, het team en de organisatie?

Mijn probleem was dat ik te veel verantwoordelijkheid naar me toe trok cq. te weinig delegeerde. Daarnaast hield ik graag de touwtjes in handen. Hierdoor was het rollenpatroon in besprekingen ook verkeerd. Ik stelde vragen, die anderen eigenlijk moesten beantwoorden, maar ik gaf ook meteen zelf het antwoord..........

..........De stijl van aanpak van Alfred was voor mij van grote toegevoegde waarde; ik behaal dan ook betere resultaten in relatie tot mijn leerpunten en ik sta nu ook veel sterker bijvoorbeeld in onderhandelingen met verschillende partijen/mensen. 

Lees complete testimonial »

 

Stressmanagement: Hoe kom ik van mijn burn out naar volledige arbeidsparticipatie?

Na een stressvolle periode op mijn werk met een ziekteperiode als gevolg, ben ik via mijn werkgever in contact gekomen met Alfred......... Ik heb voor mijzelf mijn persoonlijke doelen samengesteld en samen met Alfred aangescherpt......... Door deze duidelijke en directe aanpak heb ik in een zeer korte periode meer zelfbewustzijn gekregen en met de vele praktische tips goed kunnen oefenen.......... Nu ben ik in lastige situaties een stuk rustiger, schiet minder snel in de stress. Ik probeer in deze situaties dingen niet goed te praten of te verdedigen, maar ben open en toon begrip.......... Concluderend heb ik in een zeer korte periode heel veel geleerd en verwacht hier ook in de toekomst veel profijt van te hebben.
Lees complete testimonial »


Hoe kom ik als manager uit dit doolhof, waar is de deur van verlichting?
Als meewerkend adjunct directeur raakte ik verzeild in complexe managementsituaties met zowel hoger management als medewerkers (eerder tegenwerkers) in het team. Waar doe ik verstandig aan, hanteer ik de juiste technieken en tools, hoe voorkom ik dat ik iedere keer in dezelfde valkuil beland en welke weg levert mij, het team en de organisatie rondom het meeste op? Op dergelijke cruciale momenten is het goed met een zeer ervaren externe en ook nog prettige coach te kunnen sparren teneinde je doelstellingen sneller en beter te bereiken. In een relatief kort tijdsbestek van enkele maanden heeft de samenwerking met Alfred Jansen..........
Lees complete testimonial »

 

Relaties / opdrachtgevers? »

 

Alfred Jansen Resultancy BV

Anjerhof 66
1431 RG Aalsmeer
T. +31 (0) 6 20727725
Stuur ons een E-mail


Download onze vCard Download ons visitekaartje


View Alfred Jansen's profile on LinkedInVrijblijvend adviesgesprek met impact! Maak nu de afspraak

valid css! valid xhtml 1.0 strict www.aalsmeer.nu