Bewustwording
+
Beslissing
+
Beweging
=
Businessresultaat!

Alfred Jansen Resultancy BV

Excellent (team)performance and business results

Team performance and results: 1 van 4


Discretie en vertrouwelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten van onze werkwijze. Om die reden zijn (bedrijfs)namen, in relatie tot de opdracht, bewust niet vermeld.

 

 

Na een reorganisatie: van gebrek aan vertrouwen in elkaar naar..... respect, open communicatie en succesvol samenwerken.

Na een reorganisatie was het noodzakelijk de communicatie en samenwerking binnen ons team te verbeteren. Meer  openheid, respect en vooral vertrouwen naar elkaar, waren hierbij de belangrijkste speerpunten..........

Het  vertrouwen in ons team hebben wij door toedoen van Alfred weer volledig teruggevonden, we spreken elkaar aan binnen het  team en nemen onze verantwoordelijkheid. We respecteren elkaar en communiceren open naar elkaar. We zien geen obstakels meer, maar kansen tot succes.

Lees complete testimonial »

 

Hoe een projectteam uit een negatieve spiraal komt en de relatie met de opdrachtgever in korte tijd verbeterde.

Er was op een project een situatie ontstaan waarin de communicatie met de opdrachtgever helemaal op slot zat; alleen maar negativiteit en wederzijdse onvrede. Hierdoor ontstond binnen het projectteam een negatieve sfeer over het gehele project. Om deze negatieve spiraal te onderbreken, werden wij voorgesteld aan Alfred..........

Zonder zich met de inhoudelijkheid van de problemen te bemoeien, heeft Alfred het hele team weer weten te motiveren en adviseren zodat de relatie met de opdrachtgever binnen enkele weken aanzienlijk was verbeterd.

Lees complete testimonial » 

 

Hoe een salesteam door (externe)focus en bewustwording 'op scherp gezet' is en hoe deze markt- en relatiegerichtheid nieuwe klanten/relaties oplevert, tijd bespaart en arbeidsvreugde oplevert. 

Binnen onze onderneming bestond de sterke behoefte om ons salesteam op scherp te zetten. Enthousiasme, focus en pro-activiteit waren op een laag pitje komen te staan, terwijl juist dit kenmerken zijn van een succesvol team. In Alfred Jansen vonden wij de benodigde helpende hand..........

Alfred werkt vanuit het individu en diens rol in het team en haalt zo het beste in mensen naar boven; dit heeft voor ons daadwerkelijk tot een synergie-effect geleid..........

Concreet vertaalt dit zich inmiddels in een logischere samenstelling van ons team en een herstructurering van werkzaamheden. De bijbehorende hogere mate van ordergerichtheid levert ons nu ook daadwerkelijk meer nieuwe klanten op..........

Begeleiding in het veld leidde tot nieuwe inzichten, die ook direct aan de praktijk getoetst werden. Dit heeft concreet relaties opgeleverd die onze onderneming anders niet gehad zou hebben..........

Mede door het plezierig contact heeft mij dit aangezet tot verandering, wat me inmiddels niet alleen meer orders en arbeidsvreugde oplevert, maar ook nog eens tijd bespaart.

Lees complete testimonial » 

 

Hoe een top/down aanpak helpt om resultaten te behalen.

Wij hebben in onze onderneming Alfred voor meerdere doeleinden succesvol ingezet; Coaching, Leiderschapsontwikkeling, Teambuilding en Cultuur Analyse. Bij al deze trajecten zijn de sterke punten van Alfred naar voren gekomen, die zich uiten in directheid, openheid en resultaatgerichtheid..........

Alfred schroomt niet om het 'beestje bij de naam' te noemen, overigens met respect voor het individu, hetgeen voor mensen confronterend kan overkomen, maar voor hen die daar voor openstaan een snelweg tot de kern van het 'probleem' zal zijn..........

Zijn menselijk inzicht, openhartigheid en humor maken dat hij in staat is in verschillende gremia snel de aansluiting en het vertrouwen te vinden, hetgeen het fundament is waarop gebouwd kan worden..........

Lees complete testimonial » 

 

Wat is het effect van bewust voorbeeldgedrag van de commercieel directeur op zijn team en wat is het effect van een heldere structuur en positieve confrontatie binnen zijn team?

De samenwerking met Alfred bestond uit twee delen. Ten eerste het begeleiden van de nieuwe commercieel directeur die intern was doorgegroeid vanuit zijn rol als accountmanager. Ten tweede was er een grote behoefte om de verkooporganisatie tegen het licht aan te houden op het gebied van focus en professionaliteit..........

Door zijn persoonlijke, resultaatgerichte, gedreven en confronterende wijze van opereren heeft hij, in zeer korte tijd, beide trajecten succesvol afgerond..........

Lees complete testimonial » 

 

Onder hectische omstandigheden van introspectie naar teamresultaten: van bezinning naar beweging.

Sinds 2007 werk ik samen met Alfred Jansen. Initieel hebben we met succes gewerkt aan een stuk persoonlijke introspectie. Daarna hebben wij gewerkt aan de commerciële vaardigheden op teamniveau. Onderscheidend aan Alfred is zijn doelgerichte aanpak en analyse..........

Het feit dat ik de mogelijkheid had om - in een hectische periode en op korte termijn - Alfred voor diverse onderwerpen te kunnen consulteren, heeft mij veel rust gegeven.

Lees complete testimonial » 

 

Hoe creëer ik weer rust binnen mijn team en zorg ik ervoor dat ik de rust in mijzelf terugvind?

Directe aanleiding voor de begeleiding die ik heb gekregen, was onrust in één van de twee teams die ik aanstuur door mijn rusteloze en adhoc aansturing......... Alfred komt soms met een onorthodoxe aanpak die vaak verrassend en verfrissend werkt. Je moet wel lef tonen en echt open staan voor veranderingen. Als je dit doet, zul je merken dat zaken veel natuurlijker en gemakkelijker lopen. De rust is bij mijzelf en daardoor bij de unit weergekeerd. Ik heb er veel aan gehad en kan hem van harte aanbevelen.

Lees complete testimonial »

 

Hoe kunnen wij, als directieteam, doeltreffend beleid maken en dit efficiënt uitdragen?

In ons bedrijf was sprake van een zeer inefficiënte wijze van beleid maken en uitdragen. Probleem was zeker niet dat managers niet met elkaar door een deur konden, als wel een totaal verschillende stijl van leidinggeven. Deze verschillen in stijl leidden er binnenskamers toe dat..........

Resultaat was dat ieder zich realiseerde dat zijn opstelling naar het team moest veranderen, maar ook vertrouwen had dat de andere leden van het team moesten veranderen, er waren geen winnaars en geen verliezers, derhalve een goede basis om met dezelfde mensen tot een beter resultaat te komen..........

Lees complete testimonial »

 

Hoe herwinnen wij het plezier in ons werk?

.......... Vanaf dag één ontstonden er strubbelingen met een andere collega, die tot nu toe hét aanspreekpunt binnen onze divisie was. De werksfeer verslechterde behoorlijk. Wij hebben getracht om er samen uit te komen, maar onze gesprekken liepen op niets uit. De directie zag dat de arbeidsvreugde voor beide werknemers afnam en schakelde externe hulp in........... Alfred Jansen is niet gevoelig voor de historie van de ontstane arbeidssfeer en vraagt om een focus die toekomstgericht is. Je krijgt de ruimte om je beleving te delen, zowel schriftelijk als mondeling en hierna zorgt hij voor een korte analyse. Na deze analyse vraagt hij om een stuk zelfinzicht en wat jouw aandeel is om de samenwerking te verbeteren. Door beider behoefte te benoemen, ontstaat er begrip voor elkaars situatie. Begrip is de basis van een goede samenwerking.......... In twee sessies was het duidelijk wat de behoefte was en hoe wij dit SAMEN moeten invullen. Wij werken sindsdien prettiger, constructiever en beter samen en respecteren elkaars verschillende werkwijze.........

Lees complete testimonial »

 

Productiviteitsverhoging: hoe creëer ik een sfeer in mijn team die op effectiviteit en besluitvorming is gericht?

 

De samenwerking met Alfred Jansen Resultancy bestond uit twee delen, te weten verbetering van de productiviteit van het team en persoonlijke ontwikkeling.......... Zijn oog voor details was daarbij zeer opvallend, wat tot een zeer duidelijke probleemanalyse heeft geleid. Vooral gericht op hoe het team meer betrokkenheid  en input kan tonen waardoor de effectiviteit.......... Zowel bij mij als voorzitter als bij de deelnemers is een sfeer gecreëerd die op effectiviteit en besluitvorming is gericht......... Een betere sfeer, effectiever en beter leiderschap.......... Zijn coaching heb ik als zeer plezierig ervaren, confronterend, niet zachtzinnig, met humor, en in een sfeer van vertrouwen en respect. De persoonlijke benadering van Alfred is zeer plezierig en vakkundig.

Lees complete testimonial »

 

Meer testimonials?: 2 van 4 »

Alfred Jansen Resultancy BV

Anjerhof 66
1431 RG Aalsmeer
T. +31 (0) 6 20727725
Stuur ons een E-mail


Download onze vCard Download ons visitekaartje


View Alfred Jansen's profile on LinkedInVrijblijvend adviesgesprek met impact! Maak nu de afspraak

valid css! valid xhtml 1.0 strict www.aalsmeer.nu