Bewustwording
+
Beslissing
+
Beweging
=
Businessresultaat!

Alfred Jansen Resultancy BV

Excellent (team)performance and business results

Business performance and results: Testimonial 2


In co-makership de onderste steen boven halen: cultuurdiagnose.

 

 

Binnen mijn bedrijf ontstond de behoefte om zo concreet als mogelijk de huidige en gewenste organisatiecultuur te typeren. Niet met als doel om de organisatiecultuur te veranderen, maar om te kunnen bepalen in hoeverre de organisatiecultuur enkele beoogde veranderingen zou helpen of hinderen. Hierbij is gestart met een cultuurenquête. Een dergelijke enquête vormt wat mij betreft een prima vertrekpunt. Om echter uitsluitend op basis van de resultaten van een enquête een organisatiecultuur te typeren, vind ik te algemeen. Eenvoudigweg omdat de stellingen van een dergelijke enquête algemeen van aard zijn en dus niet specifieke aspecten/waarden van het desbetreffende bedrijf bevatten. Een enquête kan de symbolen („artefacten") van een organisatiecultuur aan het licht brengen. Wat je er niet mee naar boven haalt, zijn de stilzwijgende, gemeenschappelijke veronderstellingen, die als het ware de kern van de organisatiecultuur vormen. Deze veronderstellingen worden ook wel de „ongeschreven regels" genoemd. Daarom is op groepsniveau een aantal teamsessies georganiseerd. Deze zijn gefaciliteerd door Alfred Jansen Resultancy BV.


Ik heb bewust gekozen voor een externe facilitator, omdat ik voorzag dat de groepen een begeleider nodig hadden die hen door provocerende vragen bewust kon maken van gemeenschappelijke impliciete veronderstellingen. Gedachte hierbij was dat iemand „van buitenaf" hiertoe beter in staat is dan iemand die zelf onderdeel uitmaakt van de organisatiecultuur en hierdoor wellicht wat „bedrijfsblind" zou kunnen zijn.


Een aantal van mijn collega's had positieve ervaringen opgedaan met Alfred. Daarom heb ik met Alfred kennisgemaakt en heeft hij op positief kritische wijze meegedacht over de aanpak voor de cultuurdiagnose. Hij gaf eerlijk aan waarin hij wél, maar ook waarin hij niét,  van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Dit alles leidde tot een gedegen plan van aanpak, waarin zowel bij Alfred, als bij mij, de verwachtingen helder op het netvlies stonden.

Inmiddels is de opdracht afgerond en kijk ik terug op een boeiend, verrassend en leerzaam traject.


Vanwege Alfred's onbevangenheid, scherpe blik, provocerende opmerkingen en relativerend vermogen ("welk voorbeeld heb je voor deze aanname?"), heb ik zowel zijn faciliterende rol als zijn spontane coaching (ook richting mijzelf) als zeer waardevol en prettig ervaren. Het voelde als een co-makership, waarin Alfred en ik gezamenlijk een klus klaarden en complementair aan elkaar waren.


De cultuurdiagnose is echter nog niet afgerond: in mijn beleving dient nog een verdere verdieping plaats te vinden. Mocht ik hierbij externe ondersteuning nodig hebben, dan zal ik zeker niet schromen om Alfred hiervoor te benaderen.

 

Alfred Jansen Resultancy BV

Anjerhof 66
1431 RG Aalsmeer
T. +31 (0) 6 20727725
Stuur ons een E-mail


Download onze vCard Download ons visitekaartje


View Alfred Jansen's profile on LinkedInVrijblijvend adviesgesprek met impact! Maak nu de afspraak

valid css! valid xhtml 1.0 strict www.aalsmeer.nu