Bewustwording
+
Beslissing
+
Beweging
=
Businessresultaat!

Alfred Jansen Resultancy BV

Excellent (team)performance and business results

Werkwijze en toegevoegde waarde


Van het waarmaken van uw ambities tot en met top/down cultuurverandering

Uitgangspunt voor onze werkwijze, als expert op het gebied van verandermanagement, is een sterke focus op het versterken/verbeteren van effectief gedrag en meetbare bedrijfsresultaten. Wij hebben de kennis en kunde om dit gewenste resultaat op een effectieve, pragmatische en ook op een  prettige manier te realiseren. Daarbij werken wij bewust op het snijvlak van persoonlijke groei van het individu/teamlid en de persoonlijke-, team- en/of bedrijfsresultaten. 

Resultaat- én mensgerichtheid staan centraal: omdat het resultaat én de manier waarop het resultaat tot stand komt altijd tellen!

 

Hoe bereiken we maximaal rendement?

Om maximaal rendement te kunnen garanderen, gebruiken wij verschillende werkvormen, naar gelang de situatie vraagt. Elke werkvorm wordt gekozen op basis van de persoonlijke leerstijl, karakter, overtuigingen, leerbehoefte, ervaring en/of is afhankelijk van het gewenste resultaat.

 

Onder welke condities zijn mensen bereid te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun vaardigheden, competenties en attituden?

Zelf zegt Alfred Jansen hierover: "Het is mijn overtuiging, mede gebaseerd op mijn praktijkervaringen, dat mensen duurzaam in beweging komen als ze ‘geraakt' worden op hun eigen overtuigingen".


Omdat dit voor iedereen anders ligt, is het nodig om dit bewustwordings- en veranderingsproces op maat te kunnen aanbieden. (Hieronder ziet u voor uw beeldvorming een voorbeeld van een mogelijke aanpak)

  1. Hen allereerst, als onderdeel van een gedegen analyse en diagnose, bij voorkeur in hun natuurlijke werkomgeving  observeren (cruciaal om te onderzoeken: wat doen mensen echt in de praktijk en waarom doen ze dat? Als je dat weet kun je ook goede interventies plegen).

  2. Respectvolle, concrete en vaak ook met humor, maar zeker altijd pakkende en confronterende feedback te geven.

  3. Hen daarmee bewust te maken van hun gedrag en dus van hun manier van denken, want denken bepaalt (via gevoel) hun gedrag én wat is het effect van hun gedachten, gevoel en handelen op de resultaten?

  4. Hen op grond van deze bewustwording (andere) beslissingen laten nemen.

  5. Zodat ze vervolgens ‘in beweging komen' en de voor hen juiste actie ondernemen.

Hoe zorg je ervoor dat de verandering duurzaam is?

Dankzij onze ruime ervaring hebben wij een aantal uitgangspunten ontwikkeld. Zo weten wij dat het cruciaal is voor het bereiken van de beoogde resultaatsverbetering om niet alleen een individueel teamlid te ontwikkelen, maar ook het team als geheel, inclusief de leider. Het is onze overtuiging dat je de juiste dingen moet doen om blijvende resultaten te behalen. De leiders/managers hebben direct en blijvend invloed op hun medewerkers. Wij bewerkstelligen blijvende gedragsverandering door in nauw overleg met de leiders/managers te werken om zo bewust topdown de gewenste/noodzakelijke resultaatgerichte (cultuur)veranderingen in hun teams door te voeren. Het komt erop aan om mensen met de juiste kennis en het gewenste gedrag bij elkaar te brengen en echt te laten samenwerken. 


Alfred zegt over de manier van werken en de  toegevoegde waarde: "wij laten niet los voordat we gezamenlijk een wezenlijk resultaat hebben geboekt. Want, optimistisch als wij zijn, zijn wij er van overtuigd dat we in elke organisatie, elk team, een prachtige resultaatsverbetering kunnen laten zien door de juiste actie/interventie, op het juiste moment, op de juiste plaats, met de juiste mensen en in de juiste vorm uit te voeren. Hierdoor worden de individuele- en team(leer)doelen behaald én het business-resultaat dat relaties voor ogen hebben. Het is onze missie om de verwachtingen van relaties (opdrachtgevers én medewerkers) te overtreffen binnen een professioneel, prettig en impactvol partnership".

Concrete praktijkvoorbeelden?

 

Achtergrond en ervaring?

Met onze ruime ervaring van 30 jaar in de zakelijke dienstverlening, tot aan Algemeen Directieniveau, hebben wij een diversiteit aan businessmodellen, strategieën, organisatievormen en successen voorbij zien komen. Daarnaast hebben wij bij organisaties bijgedragen in het ombuigen van mislukkingen, verkeerde keuzes en oneigenlijke excuses.

 

Extra informatie?: druk op de 'LinkedIn-button' op deze pagina om vervolgens daarna toegang te krijgen tot het volledige profiel.

 

Zie in dit kader ook de informatieve testimonials/business cases, in vier categorieën (Team- / Business- / Sales- / Leadership - management performance and results), van relaties waarin zij aangeven wat de toegevoegde waarde en impact is en wat de concrete resultaten zijn van de samenwerking met Alfred Jansen Resultancy in hun specifieke situatie.

Testimonials/business cases van opdrachtgevers? »


 

Alfred Jansen Resultancy BV

Anjerhof 66
1431 RG Aalsmeer
T. +31 (0) 6 20727725
Stuur ons een E-mail


Download onze vCard Download ons visitekaartje


View Alfred Jansen's profile on LinkedInVrijblijvend adviesgesprek met impact! Maak nu de afspraak

valid css! valid xhtml 1.0 strict www.aalsmeer.nu