Bewustwording
+
Beslissing
+
Beweging
=
Businessresultaat!

Alfred Jansen Resultancy BV

Excellent (team)performance and business results

Leadership - management performance and results: Testimonial 6


Hoe zet ik mijzelf bewust op een andere, positieve, wijze neer én blijf ik mijzelf?

 

De insteek was om bewust te worden hoe ik bij anderen overkwam. Er zat een verschil in zelfbeleving - hoe ik op de ander overkwam - en hoe ik mijn gedrag tijdig kan herkennen/aanpassen, teneinde betere resultaten te bereiken voor mijzelf en de ander. Hierbij is een positieve grondhouding en open staan voor de ander en zorgvuldige afweging  en besluitvorming een belangrijk leerdoel. Mijzelf op een andere positieve wijze in mijn werk en ook privé neerzetten, waardoor anderen je beter begrijpen. Alfred confronteerde mij vaak met mijn uitspraken en hoe ik daardoor overkwam. Ik leerde daaruit dat ik het vaak anders bedoelde, dan ik dat uitte.

 

De samenwerking met Alfred Jansen is in één woord ‘prettig' te noemen. Het bestaat uit een intakegesprek waarin de klantvraag/het probleem wordt besproken, wat de verwachtingen zijn en wat het doel/resultaat van het traject moet zijn en details als duur en kosten. De combinatie van de aangereikte (maatwerk)theorie ter ondersteuning van de praktijk is erg inzichtelijk, evenals de analyse van praktijksituaties, vragenlijsten, testen en literatuur etc. die bijdragen tot goed inzicht in jezelf.


Er is gekozen voor de aanpak: wat wil je voor jezelf verbeteren? Dit heeft te maken met je gedrag, principes, waarden en overtuigingen. Je maakt een plan van aanpak voor jezelf, waarin acties voorkomen die je inzicht moeten geven in de leerdoelen. Voordeel hiervan is dat je stilstaat bij je manier van doen: waarom doe je dingen, zoals je ze doet en hoe kan het anders? Het is een proces van herkenning van je doen en  laten en het bewust aanpassen daarvan. Alfred reikt je daar op een prettige wijze de tools voor aan.


Aansprekend is de open stijl van begeleiding, zijn betrokkenheid met als gevolg daarvan mijn betrokkenheid en geen vrijblijvendheid. Het luisteren van Alfred en mijzelf het antwoord laten geven/ontdekken. Er is geen goed of  fout antwoord, als je het maar kunt onderbouwen. Er zijn veel andere zienswijzen/alternatieven in je reactie of gedrag die jezelf niet zo snel ziet. Hij stelt kritische vragen - waarom - en geeft eerlijke, open feedback op mijn redeneringen, waardoor ik inzicht krijg in waarom ik iets wel of niet doe en of dit niet anders kan. Bij vooroordelen worden kritische noten geplaatst, waardoor je inzicht krijgt in waarom een (re)actie op en andere wijze meer succesvol kan zijn. Ik kreeg hierdoor een soort detectiemechanisme dat me alert maakte hoe in bepaalde situaties te reageren of  te handelen. De benadering van Alfred is eerlijk. Als het nodig is, krijg je de waarheid te  horen, wat erg verhelderend kan werken in het proces wat in mij omging.


Er worden concrete afspraken gemaakt: welke acties en wanneer ik deze moest ondernemen. Resultaatgericht werken heeft als voordeel dat als deze acties niet zijn gedaan er onvoldoende basis is voor de volgende interventie. De actie ligt dus bij mij en je voelt je gehouden om de gemaakte afspraken ook na te komen. Dit geeft een zakelijke band, die tot betere resultaten zal leiden.


De open, zakelijke, maar toch vooral persoonlijke, gerichte stijl van Alfred is prettig om mee te werken.  Door zijn brede gevarieerde ervaring in vele branches van het bedrijfsleven en zijn kennis en vaardigheden, zag ik naar elk contact uit. Alfred is bovendien goed bereikbaar en afspraken konden steeds op korte termijn worden gepland. Ook de telefonische en schriftelijke follow-up (email) is uitstekend en zette mij op een positieve wijze aan tot actie/afronding van de gemaakte afspraken. In voorkomend geval, als er dringende vragen waren of telefonische terugkoppeling nodig bleek, was Alfred steeds beschikbaar als vraagbaak en voor het plaatsen van kritische kanttekeningen en het geven van positieve energie.


Het meeste sprak mij het no-nonsense maatwerk karakter van de begeleiding aan. De aanpak van Alfred als persoon is zeer prettig en persoonlijk/pragmatisch te noemen. Er wordt geen tijd gestoken in onnodige theorie of gesprekken die niet nodig zijn om het einddoel te bereiken.

 

Alfred Jansen Resultancy BV

Anjerhof 66
1431 RG Aalsmeer
T. +31 (0) 6 20727725
Stuur ons een E-mail


Download onze vCard Download ons visitekaartje


View Alfred Jansen's profile on LinkedInVrijblijvend adviesgesprek met impact! Maak nu de afspraak

valid css! valid xhtml 1.0 strict www.aalsmeer.nu